Làm thế nào để có được độ phân giải CSGO 4:3 với các chế độ Black bars hoặc Stretched trên màn hình XL?

2021-03-25


Tỷ lệ khung hình hiển thị và việc sử dụng chế độ Black bars tùy thuộc vào sở thích của từng cá nhân, không có cách nào là tối ưu nào cho tất cả người dùng. Một số game thủ chuyên nghiệp thích chế độ Stretched, một số lại thích Black bars hay Full screen. Biểu đồ sau liệt kê tất cả các thông số cấu hình cho các cài đặt hiển thị khác nhau.

Nếu bạn đang sử dụng card đồ họa Nvidia và muốn điều chỉnh bằng màn hình, hãy mở bảng điều khiển, điều chỉnh tỷ lệ trên "Display"> chọn chế độ "full-screen"

  • để có được hình ảnh tỉ lệ 4:3 với các thanh đen (black bars), hãy chọn menu hiển thị, sau đó chọn chế độ hiển thị, rồi chọn "Aspect"
  • để có được hình ảnh kéo dài mà không có thanh đen, hãy chọn menu hiển thị, sau đó chọn chế độ hiển thị, rồi chọn "Full"

 

Nếu bạn đang sử dụng card đồ họa Nvidia và muốn điều chỉnh bằng GPU, hãy mở bảng điều khiển, thực hiện điều chỉnh tỷ lệ trên "GPU"

  • để có được hình ảnh 4:3 với các thanh đen, hãy chọn chế độ chia tỷ lệ "Preserved Aspect ratio"
  • để có được hình ảnh được kéo dài mà không có các thanh đen, hãy chọn chế độ chia tỷ lệ là "Full-screen"

Nếu bạn đang sử dụng card đồ họa AMD và muốn điều chỉnh bằng màn hình, hãy mở bảng điều khiển, chọn “GPU Scaling", tắt nút “ Enable”

  • để có được hình ảnh 4:3 với các thanh đen, hãy chuyển đến menu hiển thị, sau đó chọn chế độ hiển thị, rồi chọn "Aspect"
  • để có được hình ảnh kéo dài mà không có thanh đen, hãy chọn menu hiển thị, rôi chọn chế độ hiển thị, rồi chọn "Full"

 

Nếu bạn đang sử dụng card đồ họa AMD và muốn điều chỉnh bằng GPU, hãy mở bảng điều khiển, chọn “GPU Scaling”, bật nút “Enable”

  • để có được hình ảnh 4: 3 với các thanh đen, hãy chọn “Preserve aspect ratio”
  • to get a stretched image without black bars, select “Full panel”