Cài đặt màn hình nhanh hơn với XL Setting To Share™ - Chia sẻ Cài đặt

2022-03-11

XL setting to Share - Chia sẻ cài đặt cho phép người chơi lưu lại và áp dụng các cấu hình cài đặt màn hình một cách dễ dàng mà không cần phải đi qua các menu khác nhau trên màn hình và card đồ họa của bạn. Hãy trải nghiệm các cài đặt màn hình từ game thủ yêu thích của bạn một cách dễ dàng chỉ với 5 bước.

Tải cài đặt CS: GO Pro '

esl-pro-setting
prosetting

Đưa Profile của bạn đến bất cứ đâu

XL Settings to Share - Chia sẻ cài đặt cũng giúp bạn dễ dàng tạo và chia sẻ cấu hình màn hình của mình. Bạn có thể chơi với cài đặt màn hình chính xác của bản thân ngay cả khi bạn đang chơi ở một nơi khác.

Màn hình tương thích

xl2546k-buy
xl2411k-buy
xl2546k-buy
xl241lk-buy
xl2540k-buy
xl2746k-buy
xl2540k-buy
xl2746k-buy
xl2731k-buy
xl2731k-buy