Màn hình của tôi có hỗ trợ AMD Freesync Premium không?

Có, màn hình của bạn có hỗ trợ AMD FreeSync Premium.