kemistry Crystal Park
Latitude
13.923407118488903
Longitude
100.54323088906214
Address
64/99 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
Postal Code
10230
Phone Number
+66952579679
Fax Number
Business Hours
วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.30-19.30น.
Email
Website URL
Remarks
My com
Latitude
13.694532843312096
Longitude
100.64834301181867
Address
ชั้นB1 ซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
Postal Code
10250
Phone Number
02-7202665
Fax Number
Business Hours
วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.30-21.00น.
Email
Website URL
Remarks
IT CITY พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ชั้น 5
Latitude
13.858055119865229
Longitude
100.53734702345682
Address
640/101 ถนนเพชรบุรี ซอย 22 แขวงราชเทวี กรุงเทพฯ
Postal Code
10400
Phone Number
02-6565030
Fax Number
Business Hours
วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.30-20.30น.
Email
Website URL
Remarks
IT CITY เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
Latitude
13.778181293970746
Longitude
100.47584700811029
Address
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น3 ถนนบรมราชชนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
Postal Code
10700
Phone Number
02-8847008
Fax Number
Business Hours
วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00-21.00น.
Email
Website URL
Remarks
IT CITY สยามพารากอน
Latitude
13.746093485982273
Longitude
100.5350245541465
Address
991 ถนนพระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ
Postal Code
10330
Phone Number
02-6109866
Fax Number
Business Hours
วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00-21.00น.
Email
Website URL
Remarks
IT CITY ไอทีมอลล์ ฟอร์จูน
Latitude
13.758267778576963
Longitude
100.5649309964739
Address
อาคารศูนย์การค้า เดอะ ไอที มอลล์ ชั้น4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
Postal Code
10320
Phone Number
02-6411474
Fax Number
Business Hours
วันจันทร์ - อาทิตย์ 11.00-20.00น.
Email
Website URL
Remarks
MINE เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
Latitude
13.7766198748831
Longitude
100.47803872345582
Address
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ห้อง 438/2 ชั้นที่ 4 7/1 ถ.อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
Postal Code
10700
Phone Number
091-1191864
Fax Number
Business Hours
วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.30-21.00น.
Email
Website URL
Remarks
JIB เซ็นทรัล ลาดพร้าว
Latitude
13.816400232224124
Longitude
100.56035241182009
Address
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ห้องเลขที่ OP305 ชั้นที่ 3 1691 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
Postal Code
10900
Phone Number
02-5411554 / 090-6787807
Fax Number
Business Hours
วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00-20.00น.
Email
Website URL
Remarks
JIB เซ็นทรัล พระราม 9
Latitude
13.758744394012817
Longitude
100.56590639647385
Address
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 ห้อง 417 ชั้นที่ 4 9/9 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
Postal Code
10320
Phone Number
02-1603862 / 081-7526167
Fax Number
Business Hours
วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00-22.00น.
Email
Website URL
Remarks
JIB เซ็นทรัลเวิลล์
Latitude
13.747080143128105
Longitude
100.539064069492
Address
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อาคาร Zen ถนนราชดำริ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
Postal Code
10330
Phone Number
062-8755928
Fax Number
Business Hours
วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00-22.00น.
Email
Website URL
Remarks
JIB พันธ์ทิพย์ 8
Latitude
13.759316576523856
Longitude
100.53910015817333
Address
พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ห้องเลขที่ 3113 , 3106/1 ชั้นที่ 3 แขวงราชเทวี เขตพญาไทย กรุงเทพฯ
Postal Code
10400
Phone Number
088-2278688 / 091-1198688
Fax Number
Business Hours
วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00-20.00น.
Email
Website URL
Remarks