Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trình duyệt trang web tức là bạn đã đồng ý việc chúng tôi sử dụng cookie, bạn cũng có thể tự quản lý các tùy chọn khác.
Tìm hiểu thêm X

Chuột mới không nằm cân bằng trên một bề mặt phẳng và không ổn định khi nhấp.

Xin kiểm tra miếng dán chuột. Nếu có bất thường, sử dụng các bộ phụ tùng để thay thế chuột hiện tại. Nếu việc thay thế đó vẫn không cho kết quả thành công thì có thể có một vấn đề với vỏ chuột. Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
Trang web này hiển thị tốt nhất trên các trình duyệt Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari và các phiên bản trình duyệt mới.