Warranty for Gears

ระยะเวลาการรับประกันสินค้าเกมมิ่งเกียร์
  1. เมาส์ คีย์บอร์ด และ Vital รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ในใบเสร็จที่ซื้อจากทางร้าน
  2. แผ่นรองเมาส์ และ Camade ไม่มีการรับประกัน กรุณาตรวจเช็คสินค้าก่อนซื้อ
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า         

รับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่เสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น (สินค้าแตกหัก ไหม้ มีของเหลวเข้าไปภายในตัวสินค้า สินค้าที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน)        อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนการรับประกัน
  1. กรุณาติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากทาง BenQ โดยตรงเพื่อเริ่มกระบวนการให้บริการรับประกัน หรือติดต่อ Line @BenQCare 
  2. แสดงหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง โดยการรับประกันจะพิจารณาจากวันที่ซื้อสินค้าโดยลูกค้ารายแรก เพียงแสดงหลักฐานใบเสร็จ* หรือเลขที่การสั่งซื้อสิ้นค้าออนไลน์**
  3. BenQ ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้นสิ้นสุดการรับประกัน หรือ ปฏิเสธการรับประกันโดยสิ้นเชิง ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องได้

*วันที่เริ่มรับประกันให้ดูจากวันที่ใบเสร็จรับเงิน เพื่อรักษาสิทธิของท่านกรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ตลอดช่วงเวลารับประกันสินค้า

**ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแสดงหมายเลขคำสั่งซื้อพร้อมหลักฐานการซื้อแบบดิจิตอล