จอภาพของฉันแสดงผลตามปกติ แต่ไม่สามารถเก็บแหล่งสัญญาณเข้าที่ฉันเลือกในครั้งที่แล้วหรือแสดงข้อความ“ No Cable Connected” หรือ“ No Signal Detected” ได้เสมอหลังจากที่ฉันปิดเครื่องและบนจอภาพ / พีซีของฉัน ฉันควรทำอย่างไรดี?

Troubleshooting  /   2021-12-26

โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

1. เปิดจอภาพของคุณเปลี่ยนเป็นแหล่งสัญญาณเข้าที่คุณต้องการเก็บไว้

2. ไปที่ 'เมนู' ใน OSD เลือก 'บันทึก' >> 'บันทึกการตั้งค่า' >> 'ใช่'

3. ปิดและเปิดจอภาพของคุณเพื่อดูว่าแหล่งสัญญาณเข้ายังคงอยู่หรือไม่