เมาส์ของฉันค้างแบบสุ่มและ DPI ผันผวนเป็นครั้งคราว ฉันควรทำอย่างไรดี?

Troubleshooting  /   2023-08-10

โปรดทดสอบเครื่องบนพีซีเครื่องอื่นและ/หรือพอร์ต USB และทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

1. ติดตั้งไดรเวอร์เมาส์อีกครั้ง

2. ทำความสะอาดเลนส์เซ็นเซอร์ด้วยแปรง

3. ทดสอบเมาส์ด้วยการตั้งค่า Hz อื่น

หากปัญหายังคงอยู่และผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน โปรดติดต่อเรา (เว็บไซต์ ZOWIE/การสนับสนุน/การติดต่อ/RMA)