จอภาพจะแสดงสีแบบสุ่มบนหน้าจอเมื่อฉันใช้สวิตช์ S ฉันจะทำอะไรได้บ้าง?

Troubleshooting  /   2021-12-26

โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้:

 

1) ถอดปลั๊กและเชื่อมต่อสวิตช์ S ใหม่ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับจอภาพอย่างถูกต้อง

2) รีเซ็ตจอภาพโดยใช้ "รีเซ็ตทั้งหมด" ในส่วน "ระบบ" ของเมนูหลักใน OSD

3) พยายามสร้างเงื่อนไขที่ทำให้เกิดสีแบบสุ่มเมื่อใช้สวิตช์ S หากคุณไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขเหล่านั้นคืออะไรคุณสามารถกดปุ่ม 1/2/3 ซ้ำ ๆ เพื่อทดสอบการทำงาน

4) หากปัญหายังคงมีอยู่โปรดติดต่อเรา (เว็บไซต์ ZOWIE: ติดต่อ / RMA) เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม