การแก้ไขเบื้องต้นเมื่อระบบไม่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวเมื่อมีการเคลื่อนเมาส์อย่างรวดเร็ว หรือมีอาการเคอร์เซอร์ติดขัด

ทดสอบอุปกรณ์กับพีซีเครื่องอื่น ทดลองใช้พอร์ต USB อื่น และดำเนินการตามขั้นตอนการดังนี้

1. ล้างเลนส์เซ็นเซอร์ด้วยแปรง
2. ทดสอบเมาส์ที่ LOD ระดับต่างๆ (ดูวิธีตั้งค่าโดยละเอียดได้จากคำถามที่พบบ่อย)

หากยังคงเกิดปัญหาอยู่ และสินค้าอยู่ในช่วงการรับประกันโปรดติดต่อฝ่ายบริการของเรา