การแก้ไขเบื้องต้นเมื่อระบบยุติการสื่อสารเมื่อยกเมาส์ขึ้นจากแผ่นรองเมาส์ แต่ยังคงเคลื่อนไหวในระหว่างเล่นเกมส์

กรุณาทดสอบอุปกรณ์กับพีซีเครื่องอื่น ทดลองใช้พอร์ต USB อื่น และดำเนินการตามขั้นตอนการดังนี้

1. ล้างเลนส์เซ็นเซอร์ด้วยแปรง
2. ทดสอบเมาส์ที่ LOD ระดับต่างๆ (ดูวิธีตั้งค่าโดยละเอียดได้จากคำถามที่พบบ่อย)

หากยังคงเกิดปัญหาอยู่ และสินค้าอยู่ในช่วงการรับประกันโปรดติดต่อฝ่ายบริการของเรา