ฉันจะทำความสะอาด ZOWIE CELERITAS II ได้อย่างไร

โปรดใช้เครื่องเป่าลมหรือแปรงเพื่อทำความสะอาดคีย์บอร์ด