เมาส์หยุดทำงานในบางครั้ง และ DPI กระพริบ

โปรดทดสอบเมาส์ที่อัตรา Hz ต่างกัน ติดตั้งไดรเวอร์สำหรับเมาส์ใหม่ และลองอีกครั้ง ทดสอบอุปกรณ์กับพีซีเครื่องอื่น ทดลองใช้พอร์ต USB อื่น หากยังคงเกิดปัญหาโปรดติดต่อฝ่ายบริการของเรา