ระบบติดตามการเคลื่อนไหวหยุดทำงานในบางขณะ และเมาส์หยุดการเชื่อมต่อไม่มีการแสดงไฟ LED ทำให้ต้องถอดและเชื่อมต่อเมาส์กลับอีกครั้ง

โปรดทดสอบอุปกรณ์กับพีซีเครื่องอื่น ทดลองใช้พอร์ต USB อื่น และดำเนินการตามขั้นตอนการดังนี้

1. ล้างเลนส์เซ็นเซอร์ด้วยแปรง
2. ทดสอบเมาส์ที่ LOD ระดับต่างๆ (ดูวิธีตั้งค่าโดยละเอียดได้จากคำถามที่พบบ่อย)

หากยังคงเกิดปัญหาโปรดติดต่อฝ่ายบริการของเรา