ไม่มีไฟแสดงสถานะ LED เมื่อตั้งค่า DPI เป็น 1600

ไฟ LED สีฟ้าอาจชำรุด หากผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา