เมื่อเปรียบเทียบกับปุ่มขวา ปุ่มซ้ายจะมีเสียงแปลกๆ และให้ความรู้สึกแตกต่างเมื่อคลิก

ปุ่มทั้งสองควรมีการตอบสนองการทำงานเหมือนกัน หากเสียงหนึ่งแตกต่างจากอีกเสียงหนึ่ง เป็นไปได้เนื่องจากความทนทานต่อการผลิต หรือการปรับเปลี่ยนในการผลิตของเราเพื่อให้เกิดความรู้สึกคลิกที่สอดคล้องกัน (เสียงที่สม่ำเสมอไม่ใช่จุดสนใจหลักของเรา) ถ้ามันไม่กระทบความรู้สึกของคุณในเกม คุณก็ไม่จำเป็นต้องกังวล แต่ถ้ามันกระทบคุณในเกม หรือเสียงแปลกเกินไป อาจมีปัญหากับสวิตช์หรือเปลือก หากผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา