ล้อ LED สลับสีแบบสุ่มทั้งที่ไม่มีการกดสวิตช์ DPI ซึ่งอยู่ด้านล่างของเมาส์ค้างไว้ และล้อเมาส์เปลี่ยนสีจากสีม่วงตามปกติ (800 dpi) เป็นสีแดง

ไฟแสดงสถานะ DPI ไม่ควรแสดงผลเช่นนี้ หากผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ภายในช่วงรับประกัน หากผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ภายในช่วงรับประกันโปรดติดต่อฝ่ายบริการของเรา