ล้อเลื่อนของเมาส์มีความไวสูงเมื่อยกขึ้นและวางลง

อาจมีปัญหากับเซ็นเซอร์เลื่อน หากมีประสิทธิภาพหรือการทำงานลดลง โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราหากผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน