การแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเมาส์ทำงานไม่ต่อเนื่อง ต้องยกขึ้นและวางกลับบนแผ่นรองเมาส์ใหม่เพื่อช่วยให้สามารถทำงานได้ดังเดิม

ทดสอบอุปกรณ์กับพีซีเครื่องอื่น ทดลองใช้พอร์ต USB อื่น และดำเนินการตามขั้นตอนการดังนี้

1. ล้างเลนส์เซ็นเซอร์ด้วยแปรง
2. ทดสอบเมาส์ที่ LOD ระดับต่างๆ
(ดูวิธีตั้งค่าโดยละเอียดได้จากคำถามที่พบบ่อย)

หากยังคงเกิดปัญหาอยู่ และสินค้าอยู่ในช่วงการรับประกันโปรดติดต่อฝ่ายบริการของเรา