เมาส์ทำงานได้ดีเมื่อเลื่อนขึ้นหรือลง แต่เมื่อเมาส์ชี้ไปในทิศทางอื่นเซ็นเซอร์จะหยุดทำงานทั้งหมดหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1/3 ฉันควรทำอย่างไร?

โปรดทดสอบเมาส์กับเครื่องพีซีอื่นหรือต่อผ่านพอร์ต USB อื่นเพื่อทดสอบและทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
1. ทำความสะอาดเลนส์เซ็นเซอร์ด้วยแปรง
2. ทดสอบเมาส์บนพื้นผิว / แผ่นรองเมาส์ที่แตกต่างกัน
3. ปิดการใช้งาน "Enhance pointer precision" ใน Mouse properties
a) Control Panel > Mouse
b) Pointer Options > Uncheck Enhance pointer precision
4. ทดสอบเมาส์ในระดับ Hz อื่น โดยจะต้องถอดเมาส์ออกก่อน
a) 125 Hz: กดที่ 4 + 5 และเสียบเมาส์เข้ากับ USB
b) 500 Hz: กดที่ 5 และเสียบเมาส์เข้ากับ USB
c) 1,000 Hz: กดที่ 4 แล้วเสียบเม้าส์เข้ากับ USB (ทำเช่นนี้ต่อเมื่อคุณเคยเปลี่ยนเป็น 125 หรือ 500 Hz)
5. เปลี่ยนการตั้งค่า LOD
a) หากคุณรู้สึกว่าระยะยกขึ้นต่ำเกินไป: •กรุณาถอดเมาส์ออกจากนั้นกด M4 + M1 + M2 ค้างไว้ในขณะที่เชื่อมต่อเมาส์ใหม่ผ่าน USB
b) หากคุณรู้สึกว่าระยะยกขึ้นสูงเกินไป:
•กรุณาถอดเมาส์ออกจากนั้นกด M4 + M1 ค้างไว้ในขณะที่เชื่อมต่อเมาส์ใหม่ผ่าน USB
c) หากคุณต้องการกลับไปที่การตั้งค่ามาตรฐาน:
•โปรดถอดเมาส์ออกจากนั้นกด M5 + M1 ค้างไว้ในขณะที่เชื่อมต่อเมาส์ใหม่ผ่าน USB
d) สำหรับแผ่นพลาสติก:
•กรุณาถอดเมาส์ออกจากนั้นกด M4 + M2 ค้างไว้ในขณะที่เชื่อมต่อเมาส์ใหม่ผ่าน USB
6. ติดตั้งไดรเวอร์เมาส์ใหม่
a) Control Panel > Mouse > Device Manager
b) Expand Mice and other pointing devices > Right click HID-compliant mouse and select uninstall
c) หลังจากนั้นให้รีสตาร์ท PC ของคุณ