เคอร์เซอร์บนหน้าจอสั่นและเริ่มทำงานแม้ไม่มีการสัมผัส หรือเพียงวางมือบนเมาส์

หากมีการเชื่อมต่อเมาส์สองตัวไว้กับเครื่องพีซีในเวลาเดียวกัน โปรดถอดเมาส์ออกหนึ่งตัว และตรวจสอบว่ายังคงเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ หากมีเมาส์เพียงหนึ่งตัว โปรดทดสอบอุปกรณ์บนพีซีเครื่องอื่นหรือพอร์ต USB อื่น และดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน

1. ลองใช้เครื่องเป่าเพื่อทำความสะอาดผงฝุ่นที่อาจติดอยู่ที่เซ็นเซอร์ตัวเลื่อน
2. ล้างเลนส์เซ็นเซอร์ด้วยแปรง
3. ทดสอบเมาส์ที่ LOD ระดับต่างๆ (ดูวิธีตั้งค่าโดยละเอียดได้จากคำถามที่พบบ่อย)

หากยังคงเกิดปัญหาอยู่ และสินค้าอยู่ในช่วงการรับประกันโปรดติดต่อฝ่ายบริการของเรา