ปุ่มซ้าย/ขวา/ด้านข้างหยุดทำงาน

อาจมีปัญหากับสวิตช์หรือ PCB หากผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา