ฉันดูเหมือนจะมีปัญหากับสายเมาส์ของฉัน และเมาส์ก็ไม่ทำงานอีกต่อไป

โปรดทดสอบเครื่องบนพีซีเครื่องอื่นและ/หรือพอร์ต USB อื่น หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา