เคอร์เซอร์ของฉันข้ามและ / หรือพูดติดอ่าง ฉันควรทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้.

โปรดทดสอบเครื่องบนพีซีเครื่องอื่นและ/หรือพอร์ต USB อื่น และปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านล่างนี้: 1. ทำความสะอาดเลนส์เซ็นเซอร์ด้วยแปรง 2. ทดสอบเมาส์ในการตั้งค่า LOD อื่น หากปัญหายังคงอยู่และผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา