พีซีไม่รู้จักเมาส์ของฉัน ข้อความระบุว่า "Unknown USB-Device

NS. โปรดติดตั้งไดรเวอร์เมาส์ใหม่และลองอีกครั้ง NS. ทดสอบเครื่องบนพีซีเครื่องอื่นและ/หรือพอร์ต USB อื่น หากปัญหายังคงอยู่ แสดงว่าอาจมีปัญหากับ PCB หรือสายเคเบิล หากผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา