ฉันมีวงล้อของเมาส์ที่ผูกไว้กับ JUMP ใน CS:GO และมันกระโดดแบบสุ่มโดยไม่ต้องแตะวงล้อ หรือเมื่อวางเมาส์ลงหลังจากเคลื่อนผ่านแผ่น

อาจมีปัญหากับเซ็นเซอร์เลื่อน สายเคเบิล และ/หรือ PCB หากผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา