ล้อเมาส์ไม่ทำงานใน Windows แต่สามารถคลิกได้ปกติโดยไม่มีเสียงแบบล้อหลวม กรณีนี้เป็นปัญหาจาก Windows หรือเป็นปัญหาที่ปุ่มของเมาส์

ทดสอบอุปกรณ์บนพีซีเครื่องอื่น หรือพอร์ต USB อื่น หากปัญหายังคงอยู่ อาจเกิดปัญหาที่สวิตช์ของปุ่ม หากผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ภายในช่วงรับประกันโปรดติดต่อฝ่ายบริการของเรา