การ์ดแสดงผลใดที่มีข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการใช้งาน 240hz/360Hz

สำหรับรุ่น 240Hz เราแนะนำให้เลือกกราฟิกการ์ดอย่างน้อย:
NVIDIA GeForce GTX 980 หรือดีกว่า
AMD Radeon RX 480 หรือดีกว่า
สำหรับรุ่น 240Hz เราแนะนำว่าการ์ดจอควรเลือกอย่างน้อย:
NVIDIA GeForce GTX 980 หรือดีกว่า
AMD Radeon RX 480 หรือดีกว่า


สำหรับรุ่น 360Hz เราแนะนำว่าการ์ดกราฟิกควรเลือกอย่างน้อย:
การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 30 series หรือดีกว่า
AMD Radeon RX 6000 series หรือดีกว่า