ความล่าช้าในการป้อนข้อมูลของจอภาพนี้คืออะไร? เวลาตอบสนองของจอภาพนี้คือเท่าไร?

ไม่มีการวัดความล่าช้าของอินพุตมาตรฐานในอุตสาหกรรมดังนั้นเราจึงไม่แสดงรายการตัวเลขความล่าช้าของอินพุตเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน รุ่นนี้ใช้แผง TN พร้อมการตอบสนองที่รวดเร็วเราไม่เพียง แต่ปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแผงควบคุมเท่านั้น แต่ยังพิจารณาถึงประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นโดยรวมด้วย เราไม่สละประสบการณ์โดยรวมในการเน้นหมายเลขข้อกำหนดเฉพาะใด ๆ