จอภาพนี้รองรับ 220V หรือ 110V หรือไม่?

จอภาพ ZOWIE ทั้งหมดรองรับ 100V ~ 240V