ไดร์เวอร์ของ NVIDIA รุ่นใดสนับสนุนการทำงานแบบ 3D

ไดร์เวอร์ของ NVIDIA รุ่น 418 หรือก่อนหน้าสนับสนุนการทำงานแบบ 3D