สามารถสั่งซื้อชิ้นส่วนสำรองอื่นๆสำหรับเมาส์ Zowie ได้หรือไม่

สามารถสั่งซื้อได้เฉพาะขาเมาส์เท่านั้น ผู้ใช้ที่ถอดเมาส์ออกจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ