เหตุใดวิดีโอบนหน้าจอที่บันทึกจึงกะพริบเมื่อฉันบันทึกด้วยโทรศัพท์

Explanation  /   2022-11-16

นี่เป็นเรื่องปกติเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน DyAc(+) ซึ่งใช้เทคโนโลยีการควบคุมแสงสีดำเพื่อลดการเบลอของการเคลื่อนไหวของจอภาพ หากคุณเห็นเส้นริบหรี่หรือเคลื่อนที่ได้ แสดงว่ามาจากเซ็นเซอร์กล้องและจอภาพที่มี ความถี่ในการสแกนที่แตกต่างกัน

ทิศทางของเส้นอาจเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง ซึ่งโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับทิศทางของกล้อง (การวางกล้องในแนวตั้งหรือแนวนอน) หรือวิธีการออกแบบการทำงานของเซนเซอร์กล้อง