เครื่องหมายสีแดงที่หน้าเมาส์มีไว้เพื่ออะไร?

Explanation  /   2023-08-09

นั่นคือตำแหน่งของเสาอากาศสำหรับการทำงานแบบไร้สาย โปรดอย่าปิดทับหรือทาสีทับเครื่องหมายนี้เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด