ฉันมี EC2-CW และ EC3-CW ฉันสามารถใช้ดองเกิล USB ตัวเดียวหรือตัวรับสัญญาณขั้นสูงกับเมาส์ทั้งสองพร้อมกันได้หรือไม่

Explanation  /   2023-08-09

ไม่ได้ ดองเกิล USB และตัวรับสัญญาณขั้นสูงแต่ละตัวสามารถจับคู่กับเมาส์ตัวเดียวเท่านั้น