เป็นปัญหาหรือไม่หากระบบไร้สายยังคงชาร์จด้วยสาย USB-C หรือ Pogo pin

Explanation  /   2023-08-09

ไม่มีปัญหาหากชาร์จแบตเตอรี่ทั้งหมดและอุปกรณ์ยังคงเสียบปลั๊กไว้นานถึง 48 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การทำให้อุปกรณ์อยู่ในสถานะชาร์จนานกว่าปกติอาจทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลงได้