ความเร็วในการชาร์จผ่านพิน Pogo เหมือนกับ USB-C หรือไม่

Explanation  /   2023-08-09

ใช่ ความเร็วในการชาร์จเท่ากัน