เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ระยะเวลาการรับประกันสินค้าเกมมิ่งเกียร์

1.1 เมาส์ , คีย์บอร์ด และ Vital รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ในใบเสร็จที่ซื้อ
1.2 แผ่นรองเมาส์ไม่มีการรับประกัน กรุณาตรวจเช็คสินค้าก่อนซื้อ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


รับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่เสียจากการใช้งานปกติ เท่านั้น ยกเว้น สินค้าแตก,ไหม้ , ตกน้ำ , มีน้ำหกลงคีย์บอร์ด สินค้าที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

การส่งเคลมสินค้า

ท่านสามารถนำใบเสร็จ สินค้า พร้อมกล่องที่มีสติ๊กเกอร์ มอก. ส่งเคลมกับทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านได้ซื้อมา หรือหากท่านประสงค์จะติดต่อกับ บริษัท เบ็นคิว (ประเทศไทย) จำกัด โดยตรง ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ 02-117-1420 โปรดเก็บสำเนาใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงินไว้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการซื้อสินค้า