คุณจะเปลี่ยน/รีเซ็ตการตั้งค่า LOD (Lift Off Distance) ของเมาส์ได้อย่างไร

Application  /   2022-11-16

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า LOD โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

สำหรับระยะยกออกที่ต่ำกว่า:

โปรดถอดเมาส์ออก กดปุ่ม 4 + ปุ่ม 1 ค้างไว้ขณะเชื่อมต่อเมาส์อีกครั้งผ่าน USB

 

สำหรับระยะยกออกปานกลาง:

โปรดถอดเมาส์ออก กดปุ่ม 5 + ปุ่ม 1 ค้างไว้ขณะเชื่อมต่อเมาส์อีกครั้งผ่าน USB

 

สำหรับระยะยกออกที่สูงขึ้น:

โปรดถอดเมาส์ออก กดปุ่ม 4 + ปุ่ม 1 + ปุ่ม 2 ค้างไว้ขณะเชื่อมต่อเมาส์อีกครั้งผ่าน USB

(แทรกรูป : GGP-LOD-adjustment)