เมาส์ ZOWIE แบบมีสายที่เล่นสเก็ตรูปวงแหวนตรงกลางใช้งานได้หรือไม่

Application  /   2023-08-09

ไม่ สเก็ตนี้พบได้ในเมาส์ ZOWIE ไร้สายเท่านั้นและไม่สามารถใช้งานร่วมกับรุ่นแบบมีสายได้