ฉันจะชาร์จเมาส์ไร้สายได้อย่างไร

Application  /   2023-08-09

ใช้สาย USB-C หรือ pogo pin ที่มาพร้อมกับตัวรับสัญญาณไร้สายที่ปรับปรุงแล้ว