ฉันจะตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของเมาส์ไร้สายได้อย่างไร

Application  /   2023-08-09

ไฟ LED แสดงการทำงานจะสว่างขึ้นประมาณ 10 วินาทีเมื่อคุณเปิดเมาส์

เมื่อไฟ LED ดวงสุดท้ายกะพริบ แสดงว่าพลังงานเหลือน้อยกว่า 10% โปรดชาร์จโดยใช้ตัวรับสัญญาณไร้สายที่ได้รับการปรับปรุงหรือสาย USB-C ที่ให้มา