สีของไฟแสดงสถานะ LED บนตัวรับสัญญาณไร้สายที่เพิ่มประสิทธิภาพหมายถึงอะไร

Application  /   2023-08-09

สีขาวนิ่ง: อยู่ในโหมดสลีป

สีขาวเข้ม: ใช้งานได้ปกติ

สีเหลืองกะพริบ: สัญญาณอ่อน โปรดเลื่อนเมาส์ให้อยู่ในช่วงที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงความแรงของสัญญาณ