ฉันจะสลับแหล่งที่มาของการเชื่อมต่อต้นทางระหว่างตัวรับสัญญาณที่ปรับปรุงแล้วและดองเกิล USB ได้อย่างไร

Application  /   2023-08-09

ตัวเลือกไปทางซ้าย: ตัวรับสัญญาณ USB หรือโหมดด็องเกิล

ตัวเลือกไปทางขวา: โหมดตัวรับสัญญาณที่ปรับปรุงแล้ว

ตัวเลือกไปที่ตรงกลาง: ปิดเครื่อง