แล็ปท็อปหรือกราฟิกของฉันไม่มีพอร์ต DP ฉันสามารถซื้ออะแดปเตอร์สำหรับใช้งาน 144Hz, 240Hz หรือ 360Hz ได้หรือไม่

เราไม่แนะนำให้ใช้สายเคเบิลวิดีโอ/อะแดปเตอร์ของผู้ผลิตรายอื่น เนื่องจากไม่ได้ผ่านการทดสอบมาทั้งหมด และอาจมีปัญหาในการใช้งานร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลจำเพาะและคุณภาพของสายเคเบิลที่แตกต่างกันอาจแตกต่างกันไป โปรดติดต่อบริการออนไลน์ของเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม