DyAc ทำงานบนคอนโซลได้หรือไม่?

DyAc สามารถใช้งานได้เมื่ออัตราการรีเฟรชวิดีโออินพุตสูงกว่า 100hz โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนโซล / เกมของคุณรองรับได้มากกว่า 100 Hz และเอาต์พุตมากกว่า 100 FPS อย่างเสถียร อัตราการรีเฟรชที่สูงขึ้นจะให้ประสิทธิภาพของ DyAc ที่ดีขึ้น