EC1 (หรือ EC2) และ EC1-B (หรือ EC2-B) แตกต่างกันอย่างไง

EC1 (หรือ EC2) และ EC1-B (หรือ EC2-B) ใช้เซ็นเซอร์ 3360ทั้งคู่
แต่สำหรับความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดจะเป็น Mouse Feet เนื่องจาก EC1-B (หรือ EC2-B) ใช้ Mouse Feetขนาดเล็ก 4 ชิ้น แต่สำหรับ EC1 (หรือ EC2) ปรับใช้ Mouse Feet ขนาดใหญ่ 2 ชิ้นแทนให้ผู้ใช้สามารถควบคุมได้อย่างมั่นคง เสถึยร ยิ่งกว่าเดิม