สามารถกำหนดฟังก์ชั่นของปุ่ม Fn ได้หรือไม่?

ฟังก์ชั่นของปุ่ม Fn ไม่สามารถกำหนดเองได้