จะปิดไฟพื้นหลังของ ZOWIE CELERITAS II ได้อย่างไร

โปรดกดปุ่ม FN + F8 เพื่อปิดไฟพื้นหลัง