จะรีเซ็ต ZOWIE CELERITAS II ได้อย่างไร

โปรดกดปุ่มทั้งหมดพร้อมกัน : Fn+ Ctrl L +ESC